Aktualności

Szansa dla Twojej firmy

06.05.2024 r.

Akcja Partner Miesiąca Sucholeskiej Karty Mieszkańca

Plakat z informacją o akcji - zgodnie z treścią

Szansa dla Twojej firmy

Po pięciu miesiącach funkcjonowania Sucholeskiej Karty Mieszkańca SL-jestem stąd w programie uruchomiono 500 kart. Daje nam to ok 100 kart wydawanych miesięcznie. Jest to wciąż rosnące grono mieszkańców, którzy mogą zostać klientami Twojej firmy. Należy wspomnieć, że w systemie zarejestrowanych jest ponad 1500 użytkowników aplikacji Suchy Las – jestem stąd. Program ma więc duży potencjał rozwojowy. Aktualnie swoje usługi w programie oferuje 39 partnerów, którzy wprowadzili do programy 65 różnego rodzaju zniżek i profitów. Każdy może znaleźć coś dla siebie. 
Od początku trwania programu w każdym wydaniu Gazety Sucholeskiej publikujemy informacje poświęcone Sucholeskiej Karcie Mieszkańca. Prezentujemy też oferty i zniżki oferowane przez naszych Partnerów. Planujemy dalszą promocję programu, a przede wszystkim firmy biorące w nim udział jako Partnerzy.  Będzie to między innymi konkurs dla Partnerów „Partner Miesiąca”. W ramach akcji najbardziej aktywni Partnerzy zyskają dodatkową szansę zaprezentowania swojej oferty. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i do udziału w akcji. Wszelkie informacje o programie dostępne są na stronie internetowej www.sljestesmstad.pl. Zachęcamy też do uczestnictwa w grupie facebook.com/groups/sljestemstad

 

 REGULAMIN akcji Partner Miesiąca Sucholeskiej Karty Mieszkańca

1. Każdego miesiąca, do siódmego dnia miesiąca (jeżeli przypada dzień wolny od pracy – następny dzień roboczy) przyjmujemy zgłoszenia do konkursu Partner Miesiąca Sucholeskiej Karty Mieszkańca na adres mailowy: kartamieszkanca@suchylas.pl.

2. W każdym miesiącu wybieramy od 1 do 4 Partnerów Miesiąca Sucholeskiej Karty Mieszkańca, zwanych dalej Partnerami / Partnerem.

3. Wybór Partnerów następuje do dziesiątego dnia miesiąca według następujących kryteriów: – kolejności zgłoszeń, – zbliżających się wydarzeń, które odpowiadają charakterowi działalności Partnera (np. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Walentynki itd.), – sezonowości np.: wiosna, wakacje, – atrakcyjności oferty promocyjnej, profitów oferowanych przez Partnera, – dotychczasowej aktywności Partnera.

4. Zespół wybierający Partnerów może kierować się kryteriami dodatkowymi:

 – innowacyjnością produktu lub usługi,
– kreatywnością,
– wpływem na środowisko naturalne, ekologią,
– promowaniem zdrowego trybu życia,
– innymi, ciekawymi inicjatywami.

5. Wybrani Partnerzy do dnia 15 bieżącego miesiąca (dzień wolny j.w.) proszeni będą o przesyłanie materiałów reklamowych, tj.: opisu firmy, zdjęć, rolek do portali społecznościowych z działalności swoich firm, ofert promocyjnych.

a) Materiały umieszczane w „Gazecie Sucholeskiej”, dostarczone mogą być w gotowej formie nieprzekraczającej ¼ strony A4 lub mogą być przygotowane przez redakcję.

b) Rolki do portali społecznościowych mogą być przygotowane przez Partnera lub zrealizowane przez Gminę. Partner zgłasza chęć ich przygotowania przez Gminę.

6. Na podstawie dostarczonych materiałów będą publikowane nieodpłatnie treści w „Gazecie Sucholeskiej” i posty w mediach społecznościowych Gminy Suchy Las.